Sperm Arama TESA, TESE

Erkeklerin menisinde çocuk sahibi olmayı sağlayacak kadar yeterli miktarda olgun sperm hücresi bulunmaması azospermi olarak adlandırılır. Azospermi genital kanallardaki tıkanıklığın yanı sıra testislerdeki eksik ya da zayıf sperm üretiminden dolayı oluşabilir. Minimal invasive teknikler kullanılarak testislerden sperm elde edilmesi ve sperm alındıktan sonra intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu yöntemiyle gebeliğin oluşturulması mümkün olabilmektedir. TESE/TESA sperm elde etmek için kullanılan yöntemler olup sperm almada kullanılacak olan yöntem azosperminin nedenine göre değişiklik gösterebilir.

Tıkanıklığa bağlı olmadan gelişen azospermi yani nonobstrüktif azospermi durumunda genelde TESE diğer bir deyişle testisten biyopsi ile sperm elde edilmesi prosedürü uygulanır. Menisinde hiç spermi olmayan ya da sperm sayısı normal olmakla birlikte %100 hareketsiz durumda bulunan erkeklerin çoğunun yumurtalıklarında üreme hücresi bulunabilmektedir. 

TESE yöntemi lokal ya da genel anestezi altında uygulanır ve testislerden sperm elde edilebilir. Bu yöntemde testisin değişik bölgelerinden alınan çok sayıda parçanın incelenmesi nedeniyle sperm hücresine erişilmesi mümkün olabilir. Bulunan sperm hücreleri ayrıldıktan sonra ise ICSI yani mikroenjeksiyon işlemi için hazır hale getirilir. TESE yönteminin mikroskop altında uygulanması ve daha seçici tekniklerle sperm alımının gerçekleştirilmesi Mikro TESE yöntemi olarak adlandırılır.

TESA (testiküler sperm aspirasyonu) tüp bebek ve mikroenjeksiyon prosedürlerinden önce sperm elde etmek için uygulanır. Eksik sperm üretimiyle birincil testis sorunlarında, genital yolda tıkanıklık olması durumunda, vazektomi ya da başarısız vazektomi reversal geçirmiş olan kişilerde uygulanabilir. Lokal anestezi ya da sedasyon altında testislere yerleştirilen ince iğneyle spermler aspire edilir. TESA yeterli doku ya da sperm sağlayamazsa açık testis biyopsisi yapılmasına ihtiyaç duyulabilir.


Randevu Talebi Oluşturun

    Randevu Talebi Oluşturun